Η εταιρεία

ΝΙΚ. ΚΑΪΣΙΔΗΣ Α.Β.Τ.Ε.

Η ΝΙΚ. ΚΑΪΣΙΔΗΣ Α.Β.Τ.Ε. δραστηριοποιείται από το 1986 στην κατασκευή τεχνικών έργων και την διάστρωση- παραγωγή ασφαλτιμιγμάτων, από το 2007 με την επεξεργασία και συλλογή- μεταφορά αποβλήτων, ενώ το 2011 συμβλήθηκε με το πρώτο Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων Ανακύκλωση Αδρανών Βορείου Ελλάδος ΑΕ (Αν. Α.Β.Ε. ΑΕ)

✓ Παραγωγή, εμπορία, διάθεση και διάστρωση ασφαλτομιγμάτων.
✓ Κατασκευές και εγκαταστάσεις οικοδομικών, υδραυλικών, λιμενικών, βιομηχανικών /ενεργειακών έργων και έργων
οδοποιίας.
✓ Συλλογή και μεταφορά στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων.
✓ Διαχείριση και επεξεργασία Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ).

Ασφαλτικά
Τεχνικά Έργα

Η εταιρεία Νικ. Καϊσίδης ΑΒΤΕ ύστερα από τόσα χρόνια παραγωγής ασφαλτομίγματος και κατασκευής τεχνικών έργων, έχει δημιουργήσει ένα ευρύ πελατολόγιο με όλες τις μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο να την εμπιστεύονται.

Ανακύκλωση

Η εταιρεία Νικ. Καϊσίδης ΑΒΤΕ συνεχίζοντας την πορεία και το έργο της Ανακύκλωσης Αδρανών Μακεδονίας ΑΕ επεξεργάζεται τα απόβλητα των περισσοτέρων Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και πλήθους ιδιωτών και επαγγελματιών του χώρου.

Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε να ξεκινήσετε προς τη σωστή κατεύθυνση με το έργο σας.

Click to Hide Advanced Floating Content

error: Content is protected !!