Ανακύκλωση Αδρανών

Η εταιρεία Νικ. Καϊσίδης ΑΒΤΕ συνεχίζοντας την πορεία και το έργο της Ανακύκλωσης Αδρανών Μακεδονίας ΑΕ επεξεργάζεται τα απόβλητα των περισσοτέρων Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και πλήθους ιδιωτών και επαγγελματιών του χώρου. Ενώ οι περισσότερες τεχνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα την επιλέγουν για τα έργα τους στην Θεσσαλονίκη.

✓ Συλλογή και μεταφορά στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων.
✓ Διαχείριση και επεξεργασία Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ).

Διαδικασία Ανακύκλωσης Αδρανών

1

Ανακυκλώσιμα
υλικά

Τα υλικά κατεδάφισης ενός κτιρίου, της ανακαίνισης ενός χώρου ή τα υλικά που προκύπτουν από τις χωματουργικές εργασίες και τις καθαιρέσεις οδοστρωμάτων είναι υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να προκύψουν νέα, ανακυκλωμένα πλέον, υλικά για επαναχρησιμοποίηση σε όλες τις κατασκευαστικές εφαρμογές
2

Απομάκρυνση
προσµίκτων υλικών

Τα υλικά διέρχονται από σπαστήρα, μαγνητική διαλογή και αεροδιαλογή προκειμένου να απομακρυνθούν όλα τα πρόσμικτα υλικά (μέταλλα, χαρτί, πλαστικά και γυαλί). Ότι πρόσμικτα υλικά έχουν παραμείνει απομακρύνονται στην χειροδιαλογή και αποθηκεύονται σε διαφορετικό κάδο ανά κατηγορία υλικού.
3

Κοκκομετρική
διαβάθμιση

Το καθαρό πλέον υλικό διέρχεται από το σπαστήρα και στην συνέχεια από κόσκινα προκειμένου να αποκτήσει την επιθυμητή κοκκομετρική διαβάθμιση. Το υλικό αποθηκεύεται σε ξεχωριστή απόθεση, ανάλογα με την κοκκομετρία του, ώστε να μην μπερδεύονται μεταξύ τους.
4

Χρησιμοποίηση
ανακυκλωμένου αδρανές

Το καινούριο πλέον ανακυκλωμένο αδρανές, άμμος, γαρμπίλι, σύντριμμα, σκύρο, υλικό επίχωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή δικτύων κοινής ωφέλειας, νέων κτιρίων και έργα οδοποιίας. Τα μη ανακυκλωμένα υλικά μέταλλο, χαρτί, γυαλί, πλαστικό απομακρύνονται και επεξεργάζονται από κατάλληλες αδειοδοτημένες μονάδες διαχείρισης αυτών των ρευμάτων.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΙSO

Όσον αφορά τις πιστοποιήσεις-ΙSO για την ανακύκλωση, η εταιρεία είναι πιστοποιημένη για τα ακόλουθα:

ISO 9001 για την επεξεργασία και συλλογή- μεταφορά αποβλήτων

9001a

ISO 14001 για την επεξεργασία και συλλογή- μεταφορά αποβλήτων

14001

ISO 45001 για την επεξεργασία και συλλογή- μεταφορά αποβλήτων

45001

CE για την παραγωγή άμμου

ce

Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε να ξεκινήσετε προς τη σωστή κατεύθυνση με το έργο σας.

Click to Hide Advanced Floating Content

error: Content is protected !!